Kis türelmet, amig az oldal betöltődik...

Tartsd a kurzort az ének címén, hogy olvasni tudd a "buborék" szöveget!

ÉNEKLŐ EGYHÁZ SZÖVEGE

ÉE 1 Kiáltsunk, Krisztus hívei
ÉE 2 Népek megváltó Istene
ÉE 3A Hozzád emelem
ÉE 3B Harmatozzatok
ÉE 4 Hozzád emelem
ÉE 5 Küldé az Úristen
ÉE 6 Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő
ÉE 7 Ébredj, ember,
ÉE 8 Hív minket most
ÉE 9 Csillagoknak teremtője
ÉE 10 Az Úristen Ádám atyánknak
ÉE 11 E világot ősatyánk elveszté
ÉE 12 Bűnös néped sírva
ÉE 13 Íme kedveseim
ÉE 14 Harmatozzatok
ÉE 15 Ó jöjj, ó jöjj el
ÉE 16 Ó fényességes
ÉE 19 Üdvözlégy,szent
ÉE 20 Menj el sietséggel
ÉE 21 Ave Maria
ÉE 22 Serkenj, lelkem
ÉE 23 Ahol a napnak
ÉE 24 Világmegváltó Krisztusunk
ÉE 25 Gyermek születék
ÉE 26 Dicsőség mennyben
ÉE 27 Ím az Úrnak
ÉE 28 Születésén Istennek
ÉE 29 Nagy örömnap
ÉE 30 Vigasságos, hangos
ÉE 31 In dulci jubilo
ÉE 33 Jöjjetek
ÉE 34 Krisztus Jézus született
ÉE 35 Krisztus Urunknak
ÉE 36 Mostan kinyílt
ÉE 37 Az Ige megtestesült
ÉE 38 Ó, Jézus,
ÉE 39 Istengyermek,
ÉE 40 Ó gyönyörű szép
ÉE 41 Csordapásztorok
ÉE 42 Csordapásztorok
ÉE 43 Mennyből az angyal
ÉE 44 Pásztorok, Pásztorok
ÉE 45 Fel nagy örömre
ÉE 46 Midőn a Szűz
ÉE 47 A szép szűz Mária
ÉE 48 Megszületett
ÉE 49 Íme egykor
ÉE 50 Szent Jánosnak
ÉE 51 Köszöntünk kided
ÉE 52 Felragyogott már
ÉE 53 Az esztendő fordulóján
ÉE 54 Szűz Mária e világra
ÉE 55 Ó szép Jézus
ÉE 56 Szép kelet
ÉE 57 Gonosz Heródes
ÉE 58 Ó mily fényes
ÉE 59 Az isteni Gyermeket
ÉE 60 Fényességes
ÉE 61 János áll
ÉE 62 Itt az alkalmas
ÉE 63 Mi gyarló emberek
ÉE 64 Hamvazkodjál
ÉE 65 Bűnbánóknak menedéke
ÉE 66 Bűnös lelkek
ÉE 68 Jézus Krisztus
ÉE 69 Ó Teremtőnk
ÉE 70 Ne szállj perbe
ÉE 71 Könyörülj, Istenem,
ÉE 72 Ne hagyj elesnem
ÉE 73 Seregeknek hatalmas
ÉE 74 Jaj énnekem,
ÉE 75 Énértem haldokló
ÉE 76 Világmegváltó Jézus
ÉE 77 Mélyből száll fel
ÉE 78 Király zászlói lengenek,
ÉE 79 Királyi zászló jár elől
ÉE 80 Buzgó szívvel
ÉE 81 Hogyha hozzád járulunk
ÉE 82 Keresztények, sírjatok
ÉE 83 A megváltó szent kínhalál
ÉE 84 Jézus, világ Megváltója
ÉE 85 Ó Jézus, Jézus
ÉE 86 Szent arcod ékessége
ÉE 87 Az Atyának egy Fiát
ÉE 88 Én nemzetem
ÉE 89 Megváltó Királyunk
ÉE 90 Áll a gyötrött Istenanya
ÉE 91 A keresztfához megyek
ÉE 92 Keservesen siratja
ÉE 93 Jaj, áldott
ÉE 94 Hol vagy édes Jézus?
ÉE 95 Gyászba borult
ÉE 96 Az Isten igaz
ÉE 97 Üdvözlégy, fényes Nap
ÉE 98 Krisztus feltámada
ÉE 99 Föltámadt Krisztus
ÉE 100 Föltámadt Krisztus
ÉE 101 Jézus, megváltó Istenünk,
ÉE 102 Jézus megváltó Istenünk
ÉE 103 Úr Krisztus feltámadott
ÉE 104 Krisztus, az Úr feltámadott
ÉE 105 Feltámadt már dicsőségben
ÉE 106 Örvendetes napunk támad,
ÉE 107 Krisztus feltámadott!
ÉE 108 Feltámadott Krisztus
ÉE 109 Ó ifjak, lányok,
ÉE 110 Üdvözítőnk feltámadott,
ÉE 111 Krisztus, virágunk,
ÉE 112 Dicsőség, szent áldás,
ÉE 113 Húsvét van
ÉE 114 Alleluja,
ÉE 115 Templomodba jöttünk
ÉE 116 Szent Magdolna elmene
ÉE 117 Örvendezzél boldog Szűz
ÉE 118 Mennybe ment Krisztus
ÉE 119 Krisztus mennybe fölmene
ÉE 120 Galileai férfiak,
ÉE 121 Égi kapuk nyíljatok,
ÉE 122 Veni Creator Spiritus,
ÉE 123 Teremtő Lélek
ÉE 124 Szentlélek Isten,
ÉE 125 Jöjj, Szentlélek Istenünk
ÉE 126 Jöjj, Szentlélek Úristen,
ÉE 127 Szállj szívünkbe
ÉE 128 A Pünkösdnek jeles napján
ÉE 129 Jöjj el, Lélek,
ÉE 130 Ó mi Szent Atyánk
ÉE 131 Szentháromságnak életem,
ÉE 132 Jézusomnak szívén
ÉE 133 Jézus Szíve, legtisztább szív
ÉE 134 Ó add, Jézusom
ÉE 135 Boldog város,
ÉE 136 Üdvössége lett e háznak
ÉE 137 Dicsérjük, hívek
ÉE 138 Örök Atyának Egy Fia
ÉE 139 Üdvözlégy, nagy Király!
ÉE 140 Úr Jézus,
ÉE 141 Ó édes Jézus,
ÉE 142 Kezdődik az ének
ÉE 143 Kegyes szemmel
ÉE 144 Futva jöttem elibéd
ÉE 145 Bemegyek szent
ÉE 146 Zeng a harang
ÉE 147 Hozzád sóhajt
ÉE 148 Örvendezzünk, jertek
ÉE 149 Áldozattal járul hozzád,
ÉE 150 Egybegyűltünk,
ÉE 151 Kegyességgel hívsz
ÉE 152 Szeretettel jönnek hozzád
ÉE 153 Áldozatot hozzatok
ÉE 154 Felajánljuk néked
ÉE 155 Pange lingua
ÉE 156 O salutaris Hostia
ÉE 157 Adoro te devote
ÉE 158 Adoremus in æternum
ÉE 159 Ave verum Corpus
ÉE 160 Ó szentséges lakoma
ÉE 161 Leborulva áldlak,
ÉE 162 Üdvözlégy, Krisztusnak
ÉE 163 Itt jelen vagyon
ÉE 164 Imádlak, nagy Istenség
ÉE 165 Áldjad, ember
ÉE 166 Krisztus teste
ÉE 167 Ó ki ez oltáron
ÉE 168 Zálogát adtad
ÉE 169 Égből szállott
ÉE 170 Ez nagy szentség
ÉE 171 Üdvözlégy, Oltáriszentség
ÉE 172 Szent vagy,
ÉE 173 Üdvözlégy, ó drágalátos
ÉE 174 Mondj éneket
ÉE 175 Áldunk téged,
ÉE 176 Most az Úr Krisztusnak
ÉE 177 Most lett a kenyér
ÉE 178 Üdvözlégy, üdvösséges
ÉE 179 Üdvözlégy Felség,
ÉE 180 Ó áldott szent Istenem
ÉE 181 Mennyegzős köntösbe
ÉE 182 Üdvözlégy, édes Jézusunk
ÉE 183 Ó szentséges,
ÉE 184 Édes Jézus
ÉE 185 Itt a perc,
ÉE 186 Jézusom isteni teste,
ÉE 187 Győzelemről énekeljen
ÉE 188 Jesu dulcis memoria
ÉE 189 Ó Jézus, emlékezni rád
ÉE 190 Az Úristent magasztalom
ÉE 191 Fényességes mennybéli
ÉE 192 Benned bízik, Isten,
ÉE 193 Uralkodsz, ó Uram,
ÉE 194 Magasztallak, Uram,
ÉE 195 Új éneket daloljatok
ÉE 196 Egek Urát áldjuk,
ÉE 197 Dicsérjétek az Urat
ÉE 198 Dicsérd lelkem
ÉE 199 Mérhetetlen Úr,
ÉE 200 Uram, Jézus
ÉE 201 Szeretlek, szép Jézus,
ÉE 202 Minden élő dicsér
ÉE 203 Szívem Uram,
ÉE 204 Isten útján járni
ÉE 205 Jöjj el Uram Jézus
ÉE 206 Hol vagy én szerelmes
ÉE 207 Előtted, Jézusom,
ÉE 208 Mint a szép
ÉE 209 A mélységből Hozzád
ÉE 210 Győzhetetlen én Kőszálom
ÉE 211 Megváltó Istenem
ÉE 212 Aki akar üdvözülni
ÉE 213 Az igaz hitben
ÉE 214 Követte egykor
ÉE 215 Jelenti magát
ÉE 216 Jelenti magát
ÉE 217 Uram, hiszlek és reméllek
ÉE 218 Tengernek csillaga
ÉE 219 Ó dicsőséges Asszonyság
ÉE 220 Oltalmad alá futunk,
ÉE 221 Üdvözítőnk édesanyja
ÉE 222 Mennyországnak
ÉE 223 Regina cæli lætare
ÉE 224 Mennynek Királyné
ÉE 225 Salve Regina
ÉE 226 Mennyországnak Királynéja,
ÉE 227 Irgalmas Szűzanyánk
ÉE 228 Áldozzunk, hív
ÉE 229 Boldogasszony, édes
ÉE 230 Szívünk, lelkünk
ÉE 231E Örülj, Krisztus
ÉE 232 Angyaloknak nagyságos
ÉE 233 Ó dicsőséges,
ÉE 234 Boldogasszony Anyánk
ÉE 235 Nyújtsd ki mennyből
ÉE 236 Te vagy földi éltünk
ÉE 237 Szentséges Szűz Mária
ÉE 238 Üdvözlégy Mária,
ÉE 239 Zengj szívem dalt
ÉE 240 Hálás szívvel
ÉE 241 Boldogságos Krisztus
ÉE 242 Angyaloknak Királynéja,
ÉE 243 Máriát dicsérni
ÉE 244 Ó dicsőült szép
ÉE 245 Emberszívek nagy öröme,
ÉE 246 Légy áldott, szent Szűz,
ÉE 247 Szűz Mária, mennynek
ÉE 248 Lelkem tiszta lánggal ég
ÉE 249 Mária, Mária,
ÉE 250 Mária, téged
ÉE 251 Magasztalja lelkem
ÉE 252 Túlcsordul a lelkünk,
ÉE 253 Örvend az ég
ÉE 254 Szent NN. vértanú
ÉE 255 Szent NN.hitvalló
ÉE 256 Szent Gergely doktornak
ÉE 257 Mi Urunk Krisztus
ÉE 258 Isten hazánkért
ÉE 259 Krisztus, te Fénye
ÉE 260 Ma új örömben
ÉE 261 Pannóniában nőtt
ÉE 262 Ágnes,a boldog
ÉE 263 Pálforduló ünnepnapján
ÉE 264 Áldunk, Isten jó szolgája
ÉE 265 Mikor Máriához
ÉE 266 Mária kis hajlékában
ÉE 267 Adjunk tiszteletet
ÉE 268 Nepomuki szent János
ÉE 269 Föltekintünk
ÉE 270 Hogy dicsérhessünk
ÉE 271 Áve, égi király
ÉE 272 Üdvözlégy kegyes
ÉE 273 Sziklahitű László
ÉE 274 Két oszlopa
ÉE 275 Péter apostolnak
ÉE 276 Köszöntsük most
ÉE 277 Szent Benedekhez
ÉE 278 Mária Magdolna,
ÉE 279 Üdvözlégy szent Anna
ÉE 280 Krisztus Jézus
ÉE 281 Kik Jézust látni
ÉE 282 Örök Mindenható,
ÉE 283 Felvitetett magas
ÉE 284 Örülj, vígadj
ÉE 285 Magyar hazánk,
ÉE 286 Igaz hitnek
ÉE 287 Ah, hol vagy magyarok
ÉE 288 Ah, hol vagy magyarok
ÉE 289 Áldott Szent István
ÉE 290 Magyarok fénye,
ÉE 291 Nagy örömmel,
ÉE 292 Ó Mária, drága név
ÉE 293 Mondj szívem dalt
ÉE 294 A Szent Keresztnek
ÉE 295 Előttünk tündöklik
ÉE 296 Szent Gellért püspök
ÉE 297 Szent Mihály arkangyal
ÉE 298 Dicsőült szent Ferenc
ÉE 299 Édesanyja, Nagyasszonya
ÉE 300 Egek ékessége
ÉE 301 Gyászba borult egek
ÉE 302 Jó ügyet védtél
ÉE 303 Világmegváltó
ÉE 304 Nagy öröm van ma
ÉE 305 Mennyei kórus
ÉE 306 Szent Imre herceg
ÉE 307 Zengje a szívünk
ÉE 308 Vigadj boldog Pannónia
ÉE 309 Magyarország szép
ÉE 310 Szent Erzsébet
ÉE 311 Kihez az Úr elküldé
ÉE 312 Szent Miklós
ÉE 313 Isten legyszebb
ÉE 314 Üdvözlégy, Mária
ÉE 315 Máriát dicsérje lelkünk
ÉE 316 Ó, bűn nélkül
ÉE 317 Ó bűn nélkül
ÉE 318 Krisztus Király
ÉE 319 Megadja most Isten
ÉE 320 A Szentkenet által
ÉE 321 Segélj minket
ÉE 322 Ha az Úr
ÉE 323 Legyen, Uram,
ÉE 324 Sacerdos et Pontifex,
ÉE 325 Isten hozta
ÉE 326 Hozzák immár
ÉE 327 Téged vár a népek
ÉE 328 Üdvösség szerzője
ÉE 329 Áldj meg minket
ÉE 330 Tekints reánk
ÉE 331 Hallgasd meg
ÉE 332 Adj irgalmat
ÉE 333 Édes Urunk
ÉE 334 Szemünk telve könnyel
ÉE 335 Vígasztaló jó Istenünk
ÉE 336 Élők, holtak
ÉE 337 Mennyországba vezessenek
ÉE 338 Legyen ez az áldozatunk
ÉE 339 Ó megváltó
ÉE 340 Ments meg engem
ÉE 341 Ó édes Megváltóm,
ÉE 342 Seregeknek
ÉE 343 Adjál Uram
ÉE 344 Jézusomnak kegyelméből
ÉE 345 Ó, emberi gyarló nemzetség
ÉE 346 Ki ragyogni látod
ÉE 347 Ó egeknek Királynéja
ÉE 348 Jézus Krisztus drága
ÉE 349 Az éjszakának sötétsége
ÉE 350 Emlékezzél meg,
ÉE 351 Az Úr angyala
ÉE 352 Mindeneknek szemei
ÉE 353 Ki minden fénynek
ÉE 354 Isten, te mindent Alkotó,
ÉE 355 Immár a nap leáldozott
ÉE 356 Krisztus,ki Nap vagy
ÉE 357 Íme, lement a fényes nap
ÉE 358 A fényes nap
ÉE 360 Áldj meg minket
ÉE 361 Áldjon meg minket
ÉE 362 Hallottuk, Isten
ÉE 363 Ó, Róma,
ÉE 364 Hol szent Péter
ÉE 365 Isten, áldd meg
ÉE 367 Christus vincit,
ÉE 368 Te decet laus
ÉE 369 Téged, Isten dicsérünk"
ÉE 370 Te Deum laudamus!
ÉE 504 Harmatozzatok
ÉE 517 Gyermek született
ÉE 569 Jöjj Szentlélek
ÉE 577 Dicsérd Sion
ÉE 578 Íme, étke
ÉE 579 Dicsérd Sion
ÉE 646 Örvendezzünk
ÉE 674 Ó Sion templomod
ÉE 676 Ki negyven nap
ÉE 689 Ítéletnek végső
ÉE 693 Uram, irgalmazz
ÉE 694 Uram, irgalmazz
ÉE 695 Jézus szenvedéséről
ÉE 696 Szívünk, lelkünk
ÉE 697 Mennynek-földnek
ÉE 698 Kegyes Jézus
ÉE 699 Néked ajánljuk
ÉE 700 Szentolvasót
ÉE 780 Szentlélek, kérünk
ÉE 801 Üdvünknek boldog
ÉE 802 Hozsanna Dávid
ÉE 803 Jeruzsálem
ÉE 804 Jeruzsálem
ÉE 805A Dicsőség és dicséret
ÉE 808 Arról ismerje
ÉE 809 Tudván Jézus,
ÉE 815 Magas hegyén
ÉE 819 Ó én népem!
ÉE 823 Legnemesebb
ÉE 824 A Keresztet
ÉE 842 Ki fogja elhengeríteni